A „Tedd képessé – Don Bosco szakképzés-fejlesztési mintaprogram műhelyiskola elem” a Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium és a Szalézi művek Kft. intézményekben zajló program. A program célja a szakképzési rendszerben lemorzsolódó, végzettség nélküli iskolaelhagyás határán lévő vagy a már éppen az iskolai rendszert elhagyó 16 éven felüli (8 általános iskolai végzettséggel rendelkező) fiatalok képzésben tartása, illetve visszajuttatása a szakképzésbe. Célja továbbá, hogy a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, a munka világába történő beilleszkedését segítse.

Kövess bennünket!

a

Tedd képessé

  /  Hírek   /  Szalézi Intézmény Fenntartó

Szalézi Intézmény Fenntartó

A Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott és működtetett, köznevelési ügyekkel foglalkozó Szalézi Intézmény Fenntartó felelős a fenntartása alá tartozó intézményekben folyó, Bosco Szent Jánosnak, mint rendalapító munkásságának, elveinek, a „Megelőző Módszer”-nek megfelelő hitéleti, nevelési-oktatási és szociális tevékenységért.

A szalézi intézmények legfőbb irányítójaként gondoskodik az intézmények feladatellátásához szükséges pedagógiai és gazdasági támogatásáról.

A Szalézi Intézmény Fenntartó alapelvei összhangban kell, hogy legyenek azokkal az alapelvekkel, amelyek a szalézi oktatási-nevelési és szociális intézményekre vonatkoznak. Ezek óvodai, alsó- és középfokú illetve felsőfokú oktató-nevelő és szociális feladatokat látnak el. Nevelési céljaikban, programjukban a Don Bosco Szalézi Társasága Alapszabályait, valamint a Római Katolikus Egyház irányítását fogadják el.

Fontos feladatunknak tekintjük a szalézi intézmények közötti összefogást, kapcsolattartást és szakmai testületekben való együttmunkálkodást. Szervezetünk különösen törekszik a nevelési-oktatási, szociális és egyéb szakmai tevékenységek minőségének folyamatos fejlesztésére, az intézményeink munkájának támogatására, hazai és külföldi érdekképviseletére.