A „Tedd képessé – Don Bosco szakképzés-fejlesztési mintaprogram műhelyiskola elem” a Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium és a Szalézi művek Kft. intézményekben zajló program. A program célja a szakképzési rendszerben lemorzsolódó, végzettség nélküli iskolaelhagyás határán lévő vagy a már éppen az iskolai rendszert elhagyó 16 éven felüli (8 általános iskolai végzettséggel rendelkező) fiatalok képzésben tartása, illetve visszajuttatása a szakképzésbe. Célja továbbá, hogy a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, a munka világába történő beilleszkedését segítse.

Kövess bennünket!

a

Tedd képessé

  /  Hírek   /  Ajándékeső a tartományfőnök látogatásakor

Ajándékeső a tartományfőnök látogatásakor

Tegnap, március 2-án Andrásfalvy János tartományfőnök atya meglátogatta a műhelyiskolát, és a diákjainknak kiosztotta a pontversenyben elnyert, a Tesco Akadémia által számunkra biztosított ajándéktárgyakat.

Mint minden szerzetesrendben, a Don Bosco Szalézi Társaságában is az a szokás, hogy a tartományfőnök bizonyos időközönként (a szaléziaknál ez évente kell megtörténjen) ellátogat a Rend közösségeibe, illetve intézményeibe.

Ezeket a rendszeres látogatásokat tartományfőnöki vizitációnak hívják.

Ennek keretében érkezett meg a Műhelyiskolába Andrásfalvy János tartományfőnök. János atya a vizitáció formális protokollján túl szeretett volna találkozni a diákjainkkal, akik közül sokakat ismert, hiszen kinevezése előtt a Don Bosco Iskola lelkésze volt hosszú éveken át.

János atya 8 órára érkezett, és a Don Bosco Tanoda nagytermében napindítót tartott a műhelyiskolai diákoknak.

Ezt követően a tartományfőnök kiosztotta azokat az ajándékokat, melyeket a diákok a jó magaviseletükért, szorgalmukért kapott pontokkal nyertek el, és amelyeket a Tesco Akadémia adományaiból válogathattunk össze.

Az átadási ceremónia során mindenkinek alkalma volt pár szót beszélgetni János atyával, illetve a tartományfőnök kérése nyomán a mentorok mindenkiről egy rövid ismertetést tartottak neki.

Az ajándékosztás után János atya végiglátogatta a képzőközpontot, elbeszélgetett a tanulókkal, mentorokkal és szemrevételezte a munkáikat.

A rendkívül jó hangulatú programot követően került sor a vizitáció hivatalos részére, melynek során János atya Puskás Balázs programvezetővel, Fehér Béla műhelyiskolai szupervízorral és a mentorokat képviselő Fülöp Tibor szalézi testvérrel közösen áttekintették a Műhelyiskola helyzetét, illetve szót ejtettek a program jövőjéről is. János atya 10:30-kor távozott.

Köszönjük tartományfőnök atyának a látogatást, a közvetlen, atyai jelenlétet és a bátorító, elismerő szavakat.